אושרה למתן תוקף – תוכנית רשות מקרקעי ישראל – 'משולש בן עמי' בנהריה לבניית שכונה בת כ- 2,400 יח"ד  וכ-200 חדרי מלון  בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון