ביהמ"ש עמד על החשיבות של מדיניות הסכמי הגג כחלק ממאמץ המדינה להתמודד עם משבר הדיור