מכרזי מגורים בדימונה וברמלה, ומכרז למסחר ומשרדים באלעד נותרו ללא כל הצעות • שני מכרזי המגורים פורסמו בפעם השנייה, לאחר שנותרו ללא מציעים בשנה שעברה