בין הצעדים: הורדת מס רכישה לדירה ראשונה, הגבלה על החזקת 2 דירות במקביל למשפרי דיור, ומס על הכנסות משכירות למשקיעים זרים