במסגרת הפעילות השוטפת של ארגון הקבלנים מחוז חיפה, אנו פועלים גם להעשרת הידע המקצועי של חברי הארגון. בתאריך ה – 18 ביולי קיימנו יום עיון בנושא העסקת עובדים פלשתינאיים בהובלת עורכת הדין מאיה אריאלי וארגון הקבלנים מחוז חיפה.

ביום העיון השתתפו חברי ארגון הקבלנים מחוז חיפה, ובכלל זה נציגי החברות: איתי גיל הנדסה, אגבאריה עבד, חי גל מהנדסים בע"מ, רויאל גרניט, קבוצת נהרה, א ב ב אלומה בע"מ ועוד…

יום העיון החל בהרצאתה של עורכת הדין מאיה אריאלי ועסקה בנושאים הבאים: נהלי עבודה מול מת"ש – תל אביב (נהלי הזמנת עובדים וביטולם, הגשת דיווחים ורף עליון), הסבר על אופן הדיווח מול ההסכם הקיבוצי.

דיני עבודה – חוקים ומידע למעסיק ובכלל זה כלים למניעת תביעות, כלים להתמודדות עם תביעות קיימות. כמו כן, ניתן זמן לשאלות ותשובות למשתתפי יום העיון.

ארגון הקבלנים מחוז חיפה מודה לעורכת הדין מאיה אריאלי על שיתוף הפעולה בהובלת יום העיון בצורה מקצועית ועניינית לטובת חברי ארגון הקבלנים מחוז חיפה.