עיכובים בירוקרטיים וגרירת רגליים מעכבים הגעת אלפי העובדים הראשונים שכבר גויסו לעבוד בענף הבנייה לארץ. החשש בענף הוא שהעיכובים יובילו למצוקה שרק תחריף ותימשך על פני תקופה של שנה-שנתיים שבהן יהיה מחסור חמור בעובדים