התוכנית כוללת תוספת של 226 יחידות דיור ובנוסף הקצאת שטחים לטובת מסחר, מבני ציבור, הקמת בית מלון של כ-50 חדרים וכ-35 דונם לשטחים פתוחים