רצ"ב נייר עמדה של האגף לייעוץ משפטי בהתאחדות בוני הארץ