הרעיון המרכזי הינו, ליצור קשר בין סיורי הבטיחות המתקיימים על ידי עוזרי הבטיחות ברחבי אתרי הבניה, לבין ליווי ותמיכה בנעשה "בתחנות העבודה" השונות.