המועצה הארצית לתכנון ובנייה, אישרה לעיריית כרמיאל להמשיך את ההפקדה של תכנית המתאר של העיר עם תיקונים קטנים בלבד. ראש העיר משה קונינסקי : "זו בשורה גדולה לעיר אנו לקראת הפקדה סופית בוועדה המחוזית והתכנית תצא לדרך כשהמטרה העיקרית היא גידול מאסיבי של העיר תוך שאיפה להגיע להגיע לכ-120,000 תושבים"