108,100 יחידות דיור חדשות אושרו בכל הארץ, בותמ"ל אושרו 6 מתוך 40 תוכניות הכוללות 21,678 יחידות דיור, גובשו 4 מסמכי מדיוניות למתחמי התחדשות עירונית – תמצית נתוני שנת 2021