שנתיים לאחר אישור התכנית המחוזית לפינוי בינוי לשכונת אלי כהן, אושרה להפקדה התכנית המקומית שתביא למימוש הפרויקט בפועל ולפינוי הדיירים ממבני המגורים הוותיקים . הדירות יבנו במקום 198 דירות וותיקות ברחוב.