עדכונים מקצועיים

גודל דירות מינימלי בחיפה

רביעי, 07 ספטמבר 2011

הועדה המקומית דנה בנושא מחדש והחליטה:שגודל דירה מינימלי לא יפחת מ-54 מ"ר.

לחריגים ולנוסח ההחלטה המלא, לחץ כאן

   

תיקון 70- עדכון להוראת ביצוע 02/2010 אישור לפרויקט

רביעי, 24 אוגוסט 2011

תיקון   מס ' 70 לחוק מיסוי מקרקעין קבע -בין היתר כי על רוכש זכות במקרקעין מוטלת חובת תשלום מקדמה על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו.  בהנחיות רשות המיסוי נקבע כי במקרה בו נרכשת זכות מקבלן שיש בידו אישור פקיד שומה בתוקף לפי סעיף 50 , אין חובה בהעברת מקדמה כאמור. לאור תיקון החוק וההנחיות, ועל מנת להקל על הקבלנים להמציא אישור כאמור, הוחלט להגמיש את התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרויקט על פי הוראת ביצוע 2/2010 .ולקבוע תנאים כמפורט במכתב זה לאישור לפרויקט בליווי בנקאי, כמוגדר להלן.

רצ"ב ההנחיה והטפסים

 

   

סדרת התקנים לבנייה ירוקה- קישור

שלישי, 09 אוגוסט 2011

התקנים מפורסמים באתר  האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

קרא עוד...

   

נוהל הוצאת היתרים לעקירת עצים בעיריית חיפה

ראשון, 07 אוגוסט 2011

לפני מס' ימים פרסמנו את הנוהל הארצי המלא בעניין עקירת עצים.

כיון שכך, מוצע לכל הקבלנים לטפל בהוצאת היתר עקירה כבר בתחילת תהליך היתר הבנייה כדי לחסוך זמן והסתבכויות.

קרא עוד...

   

העסקת עובדים באמצעות קבוצות עבודה באתרי בנייה

שלישי, 22 פברואר 2011

קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו, בשלמותן או בחלקן, לקבלן משנה אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים

קרא עוד...

   

תקנות רישום קבלנים - עדכונים

רביעי, 03 נובמבר 2010

קרא עוד...

   

מחיר יום הבראה 2010 בענף הבניה – הסכם קיבוצי- עדכון

שלישי, 17 אוגוסט 2010

יום הבראה בענף הבנייה לשנת 2010 יעמוד 395 ש"ח ליום, אלא אם נהוג אחרת במקום עבודה או בהסכם קיבוצי מיוחד.
שנות ותקמספר ימי הבראה
1-2 שנים6
3- 4 שנים8
5-10  שנים 9
11-15שנים 10
16-19שנים 11
20 שנה ויותר12
   

תקנות תכנון ובניה התקנת מתקני תקשורת

שלישי, 13 יולי 2010

קרא עוד...

   

תקנות התכנון והבנייה נגישות בנייני מגורים

שלישי, 13 יולי 2010

קרא עוד...

   

התקנת מערכות אוורור וסינון במבני מגורים

שלישי, 13 יולי 2010

הנני להביא לידיעתכם כי בקובץ תקנות מספר 6869 שפורסם ב- 18 בפברואר 2010 תוקנו תקנות המחייבות התקנת מערכות אוורור וסינון במרחבים מוגנים לרבות במבני מגורים וביצוע הכנות למיזוג אוויר.

קרא עוד...

   

חבלה בעגורן

שני, 01 מרץ 2010

בדיקת העגורן שקרס בהוד השרון העלתה כי נשלף פין מתחתית העגורן, דבר שגרם לקריסתו.

קרא עוד...

   

העסקת קבלנים ראשיים וקבלני משנה- רשומים בלבד

שני, 01 מרץ 2010

לאחרונה נערכו ביקורות רבות של נציגים מטעם רשם הקבלנים.

קרא עוד...

   

תקנים חדשים

שני, 14 דצמבר 2009

הנני להודיעכם כי בילקוט הפרסומים מספר 5978 מיום 16 ביולי 2009 פורסם כי מכון התקנים קבע את התקנים הבאים:

 

קרא עוד...

   

דיווח לממונה על מכירת דירה חדשה

ראשון, 30 אוגוסט 2009

הדיווח יישלח אל: קובי בלייך, הממונה לפי חוק המכר, משרד הבינוי והשיכון קריית הממשלה, מזרח ירושלים, ת"ד 18110, ירושלים 91180 יש למלא ולשלוח באינטרנט וגם בדואר רשום. מומלץ לשמור את אישור המשלוח.
   

מחיר יום הבראה בשנת 2009

שלישי, 28 יולי 2009

לאחר התייעצות משפטית ממושכת ולאחר שיחות עם ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, נקבע כי ‏מחיר יום הבראה לענף הבנייה לשנת 2009 יהיה 383 ₪ ליום
   

קבלן מוכר (כוכבית)- שינויים

ראשון, 12 יולי 2009

מכון התקנים אינו מטפל עוד בבקשות לסטטוס קבלן מוכר הוועדה הבין משרדית לקביעת מסירת עבודות הממשלה לקבלנים הודיעה לנו היום 11.8.09 שקבלנים חדשים המעונינים להיות רשומים כקבלן מוכר יכולים לפנות לחברת מטרנס-הופמן טל : 03-5652351  או במייל כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת    : .פרטים נוספים אפשר למצוא באתר האינטרנט: http://diur.mof.gov.il/ ו/או לפנות לארגון.

קרא עוד...

   

תקן ישראלי 118 – "בטון, דרישות תפקוד ויצור"

ראשון, 31 מאי 2009

 הנני להביא לידיעתכם כי תקן ישראלי 118 - בטון, דרישות תפקוד ויצור, נכנס לתוקף החל מחודש נובמבר 2008 . התקן הוא מהפכני כיוון שהוא קושר את כמות הצמנט בבטון לדרגת החשיפה של הרכיב הנוצק בבניין, ולא רק לחוזק הבטון. ברוב המקרים כמות הצמנט בבטון תיקבע לפי דרגת החשיפה של הבטון. במילים אחרות, כאשר מזמינים בטון צריך לציין, בנוסף לחוזק הדרוש גם, את דרגת החשיפה של הרכיב בבניין.

קרא עוד...

   

תקנות תכנון ובנייה (תוכנית איחוד וחלוקה) - התשס"ט 2009

ראשון, 31 מאי 2009

הנני להביא לידיעתכם כי בתאריך 19 במרץ 2009 פורסמו תקנות חדשות לתוכניות איחוד וחלוקה בקובץ תקנות מספר 6766.

קרא עוד...

   

ועדת הכספים אישרה לקבלנים להשכיר דירות חדשות למשך שנתיים מבלי לשלם מע"מ

ראשון, 31 מאי 2009

ועדת הכספים נרתמה לטובת ענף הנדל"ן ואישרה (ב-23 למרץ) הקלת מיסוי לקבלנים המעוניינים להשכיר דירות חדשות שבנייתם הושלמה אך הן לא נמכרו.

קרא עוד...

   

שלבים בבדיקת בקשה להיתר עפ"י תמ"א 38 בחיפה.

שלישי, 24 מרץ 2009

על מנת לקצר את בדיקות הבקשות הנ"ל הגענו לסיכום עם העירייה כי הם ייבדקו ב-2 שלבים:

קרא עוד...