עדכונים מקצועיים

מפרט מכר חדש

חמישי, 23 יולי 2015

הריני להביא לידיעתכם כי החל מיום 16.7.15 נכנס לתוקפו צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשע"ה-2015.

קרא עוד...

   

תכנית הטעונה התייעצות עם פקיד היערות- עדכון

חמישי, 23 יולי 2015

הנני להודיעכם כי בקובץ תקנות מספר 7513 מיום 12 במאי 2015 צומצמו סוגי התכניות (תמ"א ותב"ע)

קרא עוד...

   

תכנית מתאר חיפה- הגשת התנגדות

שלישי, 14 אפריל 2015

לפני כ-4 חודשים הופקדה תכנית המתאר של חיפה חפ/2000 , האמורה להצעיד את חיפה לשנת 2025 .

ארגון מחוז חיפה בירך על הפקדת התכנית, שעתידה להביא הקלה רבה באישור תכניות בנין עיר מפורטות, שאמורות להיות  רובן בסמכות הועדה המקומית - אם תאושר התכנית. יחד עם זאת הארגון הקים צוות אשר למד את תכנית המתאר והגיש התנגדות לתכנית באמצעות התאחדות "בוני הארץ".

קרא עוד...

   

הארכת מועד תמ"א 38

שני, 23 פברואר 2015

לאור שאלות שהופנו אלי, מצאתי לנכון לעדכנכם כי ההחלטה שהתקבלה אמש בעניין תמ"א 38 הינה הארכת מועד התמ"א ל- 5 שנים נוספות.

קרא עוד...

   

מחקרים של המכון הלאומי לחקר הבניה

שני, 23 פברואר 2015

הנני להביא לידיעתכם כי פרופ' רחל בקר - ראש המכון הלאומי לחקר הבניה בטכניון, יידעה אותנו כי ניתן להוריד למחשב את הדו"חות המפורטים של המחקרים שבוצעו בשנים 2014-2007 מהאתר של המכון הלאומי לחקר הבנייה.

קרא עוד...

   

תקנות רישום קבלנים - תקנות המעקב

חמישי, 11 דצמבר 2014

הננו להודיעכם כי התאחדות בוני הארץ הצליחה להאריך את תקנת השעה לגבי בדיקות מעקב.

קרא עוד...

   

חוק מכר דירות תיקון מס' 7 - הוצאות משפטיות

רביעי, 23 יולי 2014

 

הנני להודיעכם כי בספר החוקים מספר 2437 מיום 10 במרץ 2014, תוקן חוק מכר דירות בנושא הוצאות משפטיות (תשלום שכר טרחה ועורך דין).

קרא עוד...

   

תיקון מספר 6 לחוק מכר דירות - פריטים מתומחרים

רביעי, 23 יולי 2014

הננו להודיעכם כי בספר החוקים מספר 2437 מיום 10 במרץ 2014 תוקן חוק מכר דירות.

קרא עוד...

   

תקנות שבס- הגדלה מ- 20% ל- 30%

שלישי, 25 פברואר 2014

אושרה התקנה להגדלת שבס ל- 30%

קרא עוד...

   

חבות מוצר

רביעי, 20 נובמבר 2013

להלן הסבר קצר על ביטוח חבות המוצר וחשיבותו לקבלן:

קרא עוד...

   

תוכנית איחוד וחלוקה

רביעי, 07 אוגוסט 2013

הנני להודיעכם כי בקובץ תקנות מספר 7266 מיום 7 ביולי 2013 התפרסמו טבלאות איזון חדשות.

קרא עוד...

   

עלות בניה ירוקה

שלישי, 19 מרץ 2013

רצ"ב מחקר בנושא עלות בניה ירוקה

לפתיחת המחקר לחץ כאן

   

בטול הצורך באישור בזק או כבלים לצורך מתן היתר בקריות ובחיפה

ראשון, 17 מרץ 2013

 

קרא עוד...

   

רוויזיה של תקנים

שלישי, 16 אוקטובר 2012

 

קרא עוד...

   

הודעה בדבר קביעת תקנים

שלישי, 06 מרץ 2012

הנני להביא לידיעתכם כי בילקוט הפרסומים מספר 6315 מיום 7 בנובמבר 2011, פורסם דבר קביעתם של התקנים הבאים:

קרא עוד...

   

שינויים בתקנים

שלישי, 06 דצמבר 2011

הננו להודיעכם כי בילקוט הפרסומים מספר 6305 מיום 6 באוקטובר 2011 פורסמו הודיעו על שינויים בתקנים המפורטים להלן :

קרא עוד...

   

קישור לסדרת התקנים לבנייה ירוקה.

חמישי, 17 נובמבר 2011

התקנים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l6795&enZone=green_building_teken_il

 

   

אגרה מופחתת להיתרים במסגרת תמ"א 38

חמישי, 17 נובמבר 2011

 

קרא עוד...

   

פנקס כללי

חמישי, 17 נובמבר 2011

על פי תקנות הבטיחות בעבודה, יש להחזיק בכל אתר בנייה פנקס כללי, ולמלא אותו כל יום כך שיהיה מעודכן. בפנקס הכללי מתועדים אירועים של בטיחות, לרבות הדרכות לעובדים. תוכן הפנקס מופיע בתקנות הבטיחות בעבודה (פנקס כללי) תש"ך 1959 .

נא להקפיד על החזקת פנקס כללי מעודכן באתר הבנייה.

ניתן לרכוש את הפנקס הכללי דרך הארגון .

   

העסקת קבלן לא רשום- פסק דין

חמישי, 17 נובמבר 2011

בפס"ד שפורסם לאחרונה הוחלט להתלות רשיון קבלן של החברה ותיקה וידועה בסיווג ג' 5 היות והחברה העסיקה קבלן משנה שאינו רשום ברשם הקבלנים.

קרא עוד...