דיווחים שוטפים

חידוש תוקף קבלן מוכר

רביעי, 23 יולי 2014

מסב תשומת לב הקבלנים בסווג 100 + 200 גג' 3 ג 4 ו ג' 5 (מסלול א') שתוקף האישור שבידיהם מסתיים ב – 31.7.2014 אפשר לחדשו החל מ 1.5.2014 .

קרא עוד...

   

רוכשי הדירות יקבלו מחירון של הפריטים המרכזיים במפרט הדירה

שלישי, 25 פברואר 2014

קרא עוד...

   

מבצע אכיפה

שלישי, 25 פברואר 2014

משרד הבינוי והשכון/ רשם הקבלנים יוצאים בימים הקרובים במבצע אכיפה רחב היקף בכל הארץ ובאתרי הבניה.

עיקרי הנושאים שייבדקו:

קרא עוד...

   

רב קבלן 2014- הגשת מועמדים

שלישי, 25 פברואר 2014

טקס רב קבלן לשנת 2014 יתקיים השנה בחודש יוני/ יולי

קרא עוד...

   

חוק מכר דירות (הבטחת השקעות רוכשי דירות) תיקון מס' 7

שלישי, 25 פברואר 2014

הנני להודיעכם כי בספר החוקים מספר 2416 מיום 2 בדצמבר 2013 פורסם תיקון לחוק מכר דירות המגנה על רוכש הדירה מפני שיעבוד.

קרא עוד...

   

נוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית,

שלישי, 25 פברואר 2014

יכנס לתוקף החל מיום 01.01.14, לתקופת הרצה של 3 חודשים.

קרא עוד...

   

קביעת תקנים

שלישי, 25 פברואר 2014


הנני להודיעכם כי בילקוט הפרסומים מספר 6680 מיום 24 באוקטובר 2013 קבע מכון התקנים את התקנים הבאים:

1. ת"י 789 – סטיות בבניינים: סטיות מותרות, התקן מספטמבר  2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מיולי  2003 .

2. ת"י  1513 – בטון קל לשימושים לא מבניים. התקן מספטמבר 2013 ומחליף מהדורה קודמת של התקן  מיוני 1995.

3. תקן 1752 חלק 1  - מערכת לאיטום גגות שטוחים מבטון; התשתית לאיטום. התקן מספטמבר 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מדצמבר 1998 .

4. תקן 6245 – מצנחות פסולת בבנייני מגורים התקן מספטמבר 2013.

בילקוט הפרסומים מספר 6676 מיום 20 באוקטובר 2013 קבע מכון התקנים את התקן: 
תקן מספר 4004 חלק 1 – דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות התקן מספטמבר   2013  מחליף מהדורה קודמת של התקן מספטמבר 2010.

כמו כן הננו להודיעכם כי בילקוט הפרסומים מספר 6667 מיום 3.10.13 קבע מכון התקנים את התקנים הבאים:

1. ת"י 23 חלק 1 - מכללי דלתות עץ: שיטות בדיקה של דלתות, התקן מאוגוסט 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מפברואר 1997.

2. ת"י 1001 חלק 2.1 – מערכת בקרת עשן בבנייני מגורים עד 13 מ' גובה. התקן מאוגוסט 2013 ומחליף מהדורה קודמת של התקן מדצמבר 2000.

3. תקן 414 עומס רוח - התקן מאוגוסט 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן  מדצמבר 2008 .

 

4. תקן 2378 חלק 4 – קירות מחופים באבן טבעית בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני מאוגוסט 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מינואר 2012.

   

קביעת תקנים

רביעי, 20 נובמבר 2013

הנני להודיעכם כי בילקוט הפרסומים מספר 6680 מיום 24 באוקטובר 2013 קבע מכון התקנים את התקנים הבאים:

1. ת"י 789 – סטיות בבניינים: סטיות מותרות, התקן מספטמבר  2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מיולי  2003 .

2. ת"י  1513 – בטון קל לשימושים לא מבניים. התקן מספטמבר 2013 ומחליף מהדורה קודמת של התקן  מיוני 1995.

3. תקן 1752 חלק 1 - מערכת לאיטום גגות שטוחים מבטון; התשתית לאיטום. התקן מספטמבר 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מדצמבר 1998 .

4. תקן 6245 – מצנחות פסולת בבנייני מגורים התקן מספטמבר 2013.

בילקוט הפרסומים מספר 6676 מיום 20 באוקטובר 2013 קבע מכון התקנים את התקן: 
תקן מספר 4004 חלק 1 – דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות התקן מספטמבר   2013  מחליף מהדורה קודמת של התקן מספטמבר 2010.

כמו כן הננו להודיעכם כי בילקוט הפרסומים מספר 6667 מיום 3.10.13 קבע מכון התקנים את התקנים הבאים:

1. ת"י 23 חלק 1 - מכללי דלתות עץ: שיטות בדיקה של דלתות, התקן מאוגוסט 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מפברואר 1997.

2. ת"י 1001 חלק 2.1 – מערכת בקרת עשן בבנייני מגורים עד 13 מ' גובה. התקן מאוגוסט 2013 ומחליף מהדורה קודמת של התקן מדצמבר 2000.

3. תקן 414 עומס רוח - התקן מאוגוסט 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן  מדצמבר 2008 .

 

4. תקן 2378 חלק 4 – קירות מחופים באבן טבעית בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני מאוגוסט 2013 מחליף מהדורה קודמת של התקן מינואר 2012.

   

מנהלי עבודה – הקלה ברישום לותיקים

רביעי, 20 נובמבר 2013

האגף הטכני בהתאחדות בוני הארץ מבקש ליידע אתכם, חברי ההתאחדות, כי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (אגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה לשעבר) במשרד הכלכלה, החליט להקל על רישום מנהלי עבודה שעברו את הכשרתם לפני שנים רבות.

קרא עוד...

   

רשם הקבלנים מהנדס לצורך סיווג שינוי תקנה – הקלה

רביעי, 20 נובמבר 2013

בעקבות טיפול מסיבי של התאחדות בוני הארץ, תשונה התקנה בנושא הנדון אשר גרמה לקשיים מרובים בחברות רבות בסיווג שמעל ג' 2.

קרא עוד...

   

פנימיית רננים – קהילה טיפולית בזיכרון יעקוב – לילדים ולנוער- תרומה, גן משחקים

שלישי, 13 אוגוסט 2013

הארגון קיבל פנייה מפנימיית רננים למתן תרומה של גן משחקים. פנימיית רננים הנה מסגרת טיפולית לילדים ולנוער הזקוקים למסגרת חוץ ביתית. הפנימייה נמצאת בפיקוח השרות לילד ולנוער במחוז חיפה והצפון. במסגרת פנימיית רננים מתחנכים כ 210 חניכים, בנים ובנות בגילאי שש עד שמונה עשרה. כיום אין בפנימיית רננים גן משחקים דבר החסר מאוד לילדים, נשמח לעזרתכם בהקמת גן משחקים על פי מכון התקנים. התרומה יכולה להיות גם חלקית. המעוניינים יפנו לפרטים למזכירת הארגון.

קרא עוד...

   

החלפת יושב ראש ארגון הקבלנים מחוז חיפה

שלישי, 06 אוגוסט 2013

לאחר 3 קדנציות החליט יו"ר ארגון הקבלנים מחוז חיפה, מר אבי ירום, לסיים את תפקידו כיושב ראש הארגון ולהישאר כחבר הנהלת הארגון.

קרא עוד...

   

יום עיון, אסיפה כללית, הרמת כוסית לפסח שנערך ביום ג' 12/3/13 במלון דן כרמל חיפה

שלישי, 06 אוגוסט 2013

הפעם הכנס היה בהשתתפותו של רשם הקבלנים עו"ד אמנון כהן. הכנס היה מצוין ולחברים רבים התאפשר גם להיפגש ב-4 עיניים עם הרשם.

 

   

גיוס עובדים ישראלים לענף הבנייה והכשרתם

שלישי, 06 אוגוסט 2013

הננו פונים אליכם על מנת לבדוק את האפשרות לאתר עובדים ישראלים שיעבדו בהמשך בחברתכם.

קרא עוד...

   

הרחבת שורות הארגון בסיוע חברים

שלישי, 06 אוגוסט 2013

חוזקו ועצמתו של הארגון נמדדים בעיני רשויות וגורמי חוץ, בין היתר ע"י מספר החברים שהוא מייצג.

קרא עוד...

   

רשם הקבלנים – בדיקות מעקב סיווג

שלישי, 06 אוגוסט 2013

לאחרונה נשלחו לחברים רבים דרישות למעקב סיווג עפ"י תקנה 10 א' של רשם הקבלנים .

קרא עוד...

   

תעודות חבר בהתאחדות בוני הארץ

שלישי, 06 אוגוסט 2013

בימים הקרובים נשלח לכל חברי הארגון ששילמו מיסהם לשנת 2013 את תעודות החבר בהתאחדות בוני הארץ בדואר. חברים המבקשים לקחת את התעודה ממשרדי הארגון מוזמנים לעשות זאת תוך תאום עם מזכירת הארגון.

   

הקצאה שוטפת של היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים

שלישי, 06 אוגוסט 2013

פורסמה רשימת החברות שקיבלו היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בענף הבניין. הרשימה הופצה על ידינו לחברות המופיעות בה.

   

טיפול בגניבות צמ"ה

ראשון, 24 מרץ 2013

 

לאור פניות של קבלנים בעניין המשך תופעת גניבות הצמ"ה ובמיוחד חלקים של ציוד הגורמים להשבתתו ולנזקים כספיים רבים וכן לעיכוב בביצוע העבודות נפגשנו עם מפקד להב 444 ואנשי יחידת אתגר.

קרא עוד...

   

פרוטוקול פגישת ארגון הקבלנים מחוז חיפה עם ר' העיר ק. ביאליק

ראשון, 17 מרץ 2013

 

קרא עוד...