ריכוז עדכוני יוני- אוגוסט 2017

רצ"ב ריכוז ההודעות שהעברנו לחברים בתקופה זו.

נחתם הסכם שמסדיר שכר המנופאים והעגורנים. להסכם היו שותפים ההסתדרות , התאחדות בוני הארץ , והסתדרות עובדי הבניין.

משאבות כיבוי אש

על פי ההנחיות של רשות הכיבוי, משאבה של כיבוי אש (למאגרי מים או לספרינקלרים) ממשיכה לפעול 10 דקות לאחר שסגרו אותה, ולא קודם לכן.

קורה לעיתים קרובות כי אחד הדיירים פותח גלגלון של עמדת הכיבוי הקומתית ופותח אותו לצורך רחיצת מכונית או שימוש אחר דומה. בצורה זו מופעלת המשאבה הראשית של כיבוי אש, וממשיכה לשאוב ולהרעיש עשר דקות לאחר שנסגר הברז של הזרנוק.

הרעש שמפעילה המשאבה הוא גבוה 65 דציבל ומפריע ליתר הדיירים שמתלוננים על הרעש.

ניתן למנוע את הפעלתה של המשאבה הראשית, כאשר פותחים ברז בקוטר " 2 על ידי התקנת התקן זול ופשוט למשאבה.

מפעילי עגורן בדיקה מעמיקה של רישיונות המפעילים

במסגרת מאמצים לצמצם את תאונות העבודה בגין עגורנים, מנסה מינהל הבטיחות לאתר מפעילי עגורן הפועלים ללא רישיון כלל או עם רישיון שאינו תקף.

המינהל אוסף מידע בצורה אקטיבית מגורמים שונים במשק כדי למפות את תעשיית זיופי הרישיונות של המפעילים ואת הגופים המפעילים את הזיוף.

המינהל אוסף מידע לגבי פרישת העגורנים באתרי בנייה, שמות המפעילים, ושמות החברות המשכירות עגורנים המעסיקות את מפעילי העגורן. הצלבת המידע שנאסף מול המידע המצוי במינהל הבטיחות יעזור לאתר את המפעילים הפועלים ללא רישיון.

כאשר מתגלה כי למפעיל עגורן באתר בנייה אין רישיון תקף, מינהל הבטיחות, יחד עם המשטרה, מפסיקים את עבודתו של המפעיל, שוללים לתקופה את רישיונו של מנהל העבודה באתר וסוגרים את אתר הבנייה ל - 15 יום.

להזכירכם חובתו של מנהל העבודה לוודא כי מפעיל העגורן, המועסק באתר, הוא בעל רישיון מקורי תקף.

הצגת התיעוד של בדיקת הרישיונות תגן על מנהל העבודה מול הרגולטור בפני השעיית רישיונו.

מטרת המבצע להפסיק את תעשיית זיופי הרישיונות של מפעילי עגורנים ושל הגופים האחראים על הזיופים.

כדי שלא יגרם נזק לקבלנים עקב סגירת אתרי בנייה עם גילוי מפעיל שאין לו רישיון תקף.   

אנו ממליצים כי מנהל העבודה יקפיד על בדיקת הרישיונות של מפעילי העגורן, ולפסול כל מפעיל שאין לו רישיון תקף או המחזיק ברישיון מזויף.

חשוב לשמור את התיעוד של מהלך ביצוע הבדיקות ולוודא כי קיים רישיון והוא מקורי.

גיליון תיקון לת''י 4422 חלק 2

ת"י 4422 חלק 2 דן בפרטי מסגרות למקלטים: פרטים למרחבים מוגנים – דרישות ובדיקות.

בגיליון תיקון מס' 1 שנכנס לתוקף, שונו הערכים הנדרשים בסעיף 4.6. – בדיקת כוח הסגירה (הפעלה) לערכים לעיל:

א. חלון לרבות חלון מוסדי 20 ק"ג.

ב. דלת למעט דלת ממין 1.4.15 ודלת ממין 1.4.16 (דלת הדף – רסיסים) 20 ק"ג.

ג. דלת ממין 1.4.15 ודלת ממין 1.4.16 – 25 ק"ג.

הערה: בפרטי דלתות 1.4.15-1.4.16 הינן דלתות הדף רסיסים מוסדיים המיועדות להתקנה במרחבים מוגנים במוסדות בריאות.

ניתן להוריד את גיליון התיקון ללא עלות מאתר מכון התקנים www.sii.org.il

שירותים חדשים במכון התקנים

מכון התקנים הכריז על פתיחת שני שירותים חדשים לקבלנים.

1.         חוות דעת הנדסית

הקבלנים מתמודדים כל הזמן עם חוות דעת הנדסיות של "מומחים" בנושא ליקויי בניה.

בתביעות המוגשות נגד קבלנים, מציג הקבלן חוות דעת הנדסית של מומחה מטעמו ובית המשפט ממנה בסוף ההליך מומחה מטעמו לקבלת חוות דעת.

עד עתה, מוסדות אקדמיים / ציבוריים, לרבות מכון התקנים לא הסכימו להוציא חוות דעת הנדסית מטעמם לקבלן או לדייר בנושא ליקוייי בניה.

לראשונה פרסם מכון התקנים כי הוא מוכן לתת חוות דעת הנדסיות על פי בקשות קבלנים ואנשים פרטיים בנושא ליקויי בנייה. ברור כי חוות דעת הנדסית של מכון התקנים תקבל בבתי המשפט התייחסות הרבה יותר רצינית מאשר חוות דעת של מומחה של הצדדים.

אני ממליץ להשתמש בשירות חדש זה של מכון התקנים, הוא עשוי לחסוך זמן רב והוצאות בתביעות של ליקויי בנייה.

2.         בדיקות לא הורסות

הערכת חוזקו של בניין קיים, סיכוייו להמשיך לתפקד זמן רב או כדאיות שיפוצו וחיזוקו מחייב לדעת פרמטרים שונים של חוזק בבניין. רוב הבדיקות שבתקנים הנם בדיקות הורסות (כלומר צריך להרוס את המוצר כדי לדעת את מידת עמידתו בתקן).

קיימות מספר רב של בדיקות לא הורסות ושיטות המאפשרות לקבל נתונים מדוייקים של המבנה על מנת לקבל החלטות מושכלות לגביו.

חלק מבדיקות אלה הוצעו עד היום על ידי מספר מעבדות קיימות . מכון התקנים פרסם לראשונה כי מעבדות המכון יכולות לבצע בדיקות כאלה.

אנו מעריכים כי הבדיקות שמציע מכון התקנים כוללות מגוון רחב של תחומים ומאפשרות לקבלן/יזם/ למתכנן ולכל בעל עניין לגבש הבנה לגבי מצב הבניין ואף לאמוד את היקף ההשקעה בחיזוקו.

לפרטים : מכון התקנים 03-6467734

מעקב אחר קבלנים רשומים – הוראת שעה

הנני להביא לידיעתכם כי בקובץ תקנות מספר 7788  מיום  9 במרץ  2017  פורסמה הוראת שעה הדנה במעקב אחר קבלנים רשומים. ההוראה משנה מספר נושאים המפורטים להלן:

1.           תקנות המעקב חלות רק על קבלנים וחברות קבלניות שסיווגם 4 או 5 ולא על קבלנים בסיווגים אחרים (לא יחולו על קבלנים בסיווגים 1,2,3)

2.           לצורך בדיקות המעקב אחר קבלנים רשומים, היקף העבודה המותר באתר אחד לקבלן בסיווג 5 הוא פי שניים מההיקף המותר לקבלן בסיווג 4  (לפני ההוראה ההיקף הנדרש להוכחת ביצוע על פני 6 שנים, של קבלן 5 היה פי שלושה מזה של קבלן 4).

כלומר, קבלן בסיווג 5 יצטרך להוכיח ביצוע מצטבר על פני 6 שנים של עבודות בהיקף כפול מזה של ג' 4.

3.           תקנות המעקב לא חלות על קבלן יחיד, שאינו תאגיד, הרשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו וניסיונו האישיים.

4.           תוקף הוראות השעה מיום פרסומה ועד פברואר 2019.

רישיונות מפעילי עגורני צריח

בהמשך למכתב בנושא מיום 13.7.2017, מובא לתשומת לבכם כי מינהל הבטיחות פועל לאיתור רישיונות מפעילי עגורנים מזויפים.

איתור מפעיל עגורן עם רישיון מזויף תגרום לשלילה זמנית של רישיונו של מנהל העבודה ולסגירת האתר ל- 15 יום.

מנהל העבודה חייב לוודא כי מפעיל העגורן באתר הינו בעל רישיון מקורי בתוקף.

ניתן לבדוק את תקיפות הרישיון על פי תעודת זהות של המפעיל באתר משרד התחבורה:

אתר משרד התחבורה he.mot.gov.il

לשונית  "רישוי ופיקוח"

מידע רשמי על רישוי ושירותי תחזוקה של כלי רכב בישראל

עגורנאים מורשים

או בקישור להלן:

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_wrapper@view=wrapper@ltemid=337

קורס ממוני בטיחות

קורס זה הינו קורס ייחודי המשלב 2 הכשרות עיקריות בתחום הבטיחות: ממונה בטיחות בעבודה והשתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית.

הקורס עתיד להיפתח בחברת "בוב - בטיחות ובטחון" במודיעין, ביום שלישי 07/11/2017.

ע"מ להירשם לקורס, יש להעביר את המסמכים הבאים:

1. טופס רישום חתום הכולל תשלום דמי רישום (מצ"ב)

2. קורות חיים מעודכנים

3. תעודות השכלה – יש לשים לב כי ברשותך תעודת השכלה מקורית. בהנחיית המנהל לבטיחות במשרד העבודה והרווחה - לא יתקבלו לקורס מועמדים ללא תעודות השכלה מקוריות.

אישור ממרשם הטכנאים וההנדסאים – ניתן לבדוק האם הנכם רשומים במרשם בכתובת האתר -
https://apps.moital.gov.il/WebServicesHandlers/TechniciansAndEngineers/FindByID.aspx
במידה ולא – יש לבצע רישום בכתובת האתר -
http://www.economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/PracticalEngineers/Pages/PracticalEngineersRegistration.aspx
יש להיכנס לאתר - מצד שמאל – תחת הנושא "בצעו באתר" – הגשת בקשה לרישום.
עדיף להיערך מראש עם צילום הדיפלומה, גיליון ציונים וצילום ת.ז מכיוון שיש צורך לסרוק את המסמכים הללו לצורך הגשת הבקשה.

במקרה של מהנדסים – אין צורך להירשם – הרישום מבוצע באופן אוטומטי ע"י מוסד הלימודים.

4. אישור העסקה – יש להמציא אישורי העסקה של 3 שנים בתחום שנלמד (שנתיים למהנדסים), לאחר קבלת הדיפלומה. במקרה והדיפלומה אינה בתחום הנדסה אזרחית / בניין, יש להמציא אישורים על התחום שנלמד ובנוסף על ניסיון של שנתיים לפחות בענף הבניה.

5. צילום תעודת זהות

הרישום לקורס יסתיים בתאריך 28/09/2017

 

כניסתו לתוקף של נספח מנופאים להסכם הקיבוצי ולצו ההרחבה בענף הבניה

1.    אנו מבקשים לעדכן כי ביום 27.7.2017 פורסם צו ההרחבה המרחיב את הוראות נספח המנופאים להסכם הקיבוצי בענף הבניה, ועל-כן, החל מיום 1.8.2017 נכנס הנספח לתוקף (יחול ביחס למשכורת חודש אוגוסט 2017 שתשולם בחודש ספטמבר 2017).

2.    החל ממועד כניסתו של הנספח לתוקף, יזכו המנופאים המועסקים בענף, לרבות המנופאים המועסקים באמצעות חברות כוח אדם, בזכויות המפורטות בנספח המנופאים במלואן.

3.    החל ממועד כניסתו של נספח המנופאים לתוקף (משכורת חודש אוגוסט 2017), התעריף השעתי, שיסוכם בין הקבלן המזמין לחברת כוח אדם, חייב לכסות לפחות העלות השעתית, המפורטת בנספח א' הרצ"ב.

בברכה,

בברכה.

מנדל שקד מרדכיחתימה מנדל

 

מ  נ  כ  "  ל