עדכוני מרץ- אפריל 2017

רצ"ב ריכוז ההודעות שהעברנו לחברים בתקופה זו.

 

הנדון : מעמיס טלסקופי שימוש בסל להרמת אדם -

ביום העיון לבודקים מוסמכים למכונות הרמה שהתקיים ב - 19/12/2016 הוצגו בהרחבה הסיכונים הקיימים

בהרמת אדם במכונות הרמה בשימוש בסלי הרמה. בנוסף, הוצגו הסיכונים ואי ההתאמות הקיימות בתקנות בהתייחסות למעמיס טלסקופי כמלגזה המשמשת להרמת אדם.

תקנות הבטיחות בעבודה )הרמת בני אדם במלגזות( התשמ"ג- 1983 , מאפשרות הרמת אדם בסל באמצעות מלגזה ולכאורה ניתן לחשוב כי גם מעמיס טלסקופי נכלל לעניין זה אך קיימות מספר אי התאמות כגון ההתייחסות בתקנות לעניין תורן המלגזה אשר אינו קיים במעמיס טלסקופי.

להלן פירוט עיקרי גורמי הסיכון הנוספים הקיימים בהרמת אדם במעמיס טלסקופי:

.1 במעמיס טלסקופי קיימת אפשרות לשליפת זרוע שמגדילה את מומנט ההתהפכות מצד אחד, ומצד שני יכולה להביא למצב שהסל ימוקם מעל מכשול כמו קו חשמל, טלפון או גג מבנה. מצב זה אינו אפשרי במלגזה רגילה כיוון שבתקנות חל איסור על התקדמות עם המלגזה כאשר אדם נמצא בסל. במלגזה רגילה גם כאשר המנוע לא פועל ניתן להוריד את הקלשונים לקרקע עם הסל, וזאת במסלול ידוע ובטוח. לעומת זאת הורדת חירום במעמיס טלסקופי איננה אפשרית תמיד.

.2 העומס המותר במעמיס טלסקופי משתנה כאמור, בהתאם לרדיוס )כמו בעגורן(. אומנם, כושר ההרמה של המלגזה יכול להיות 1800 ק"ג ברדיוס קטן אך, תנאי זה לא מתקיים לגבי כל אורך זרוע ובודאי שלא הדרישה שמשקל הסל לא יעלה על 20% מע.ע.ב. )או 500 ק"ג(. ברוב המעמיסים הטלסקופיים קיימת טבלת עומסים שמתחילה ב - 4000 ק"ג ויורדת ל - 1000 ק"ג, )כאשר המייצבים על הקרקע!( דבר שאינו מאפשר הרמת סל עם אדם כאשר שולפים את הזרוע.

.3 מהירות הירידה של הקלשונים )בקצה הזרוע( יכולה להיות אדירה בגלל אורך הזרוע הטלסקופית. והדרך שקצה הזרוע עוברת כאשר היא פתוחה מביאה למהירות העולה על הדרישה בתקנה - 0.5 מ'/ שנ'.

.4 במעמיס טלסקופי קיימת אפשרות לשפיכה של מטען, מפני שהכלי מיועד לעבוד גם כמעמיס עם כף. פעולה זו יכולה להיות מסוכנת ביותר כאשר נמצא אדם בסל.

.5 בנוסף, במעמיס טלסקופי אין תורן שאליו אפשר לקשור את הסל עם שרשרות, והקלשונים עצמם יושבים על ציר ולא על סרגל.

.6 כמו כן, חיבור הקלשונים לזרוע, נעשה ברוב הכלים ע"י חיבור מהיר המופעל מתא המפעיל. שחרור החיבור באופן מקרי בזמן שסל נמצא על הקלשונים יכול להביא למצב מסוכן.

.7 במעמיס טלסקופי קיימת מערכת הידראולית שדואגת לאזן את הקלשונים בזמן הגבהת הזרוע והנמכתה. תפקוד לקוי של המערכת יכול לגרום להטיה לא מכוונת של הסל כאשר הוא מורכב על הקלשונים.

.8 המרחק שנוצר בין המפעיל לבין האדם שבסל יכול להגיע ל - 14 מטר, מה שמפריע לקשר טוב ביניהם, כפי שנדרש בסעיף 15 של התקנות.

.9 קיימים כלים טלסקופיים שאין להם מערכת מייצבים והצמיגים הם אלה שקובעים את היציבות, לכן יש לתת את הדעת לגודל הצמיגים, למצבם וללחץ האוויר המתאים. ככל שהצמיג גדול יותר, עמוקה יותר הנפילה בזמן פיצוץ שלו וקיימת אפשרות של התהפכות לצד.

.10 זאת ועוד, יציבות המלגזה מול העומסים הגדולים )לפנים( מושגת באמצעות המייצבים וכדי להבטיח אותה, מותקן במעמיסים טלסקופיים מפסק שאינו מאפשר הרמת המייצבים כאשר הזרוע פתוחה או מורמת. יחד עם זאת, קיים בכלים מפסק עוקף שנמצא באופן קבוע במצב מופעל, דבר שיכול לגרום להרמת המייצבים באופן לא רצוני והתהפכות לפנים. במקרים אחרים, עקב קצב עליה שונה של המייצבים ואיבוד היציבות הרוחבית קיימת אפשרות להתהפכות לצד )במיוחד כשהזרוע מוגבהת(. לאור כל האמור לעיל, ולאור היכולת להתמודד במצבי עבודה בגובה באמצעות במות הרמה יעודיות,

בכוונתנו לאסור את השימוש בסל הרמת אדם שאינו אינטגרלי במעמיס טלסקופי תוך צמצום ככל האפשר של השימוש בכלים שלא יועדו במקור להרמת אדם.

אבקש לקבל את עמדתכם והתייחסותכם בנושא, לא יאוחר מיום 15/3/2017 , בטרם נפרסם הוראה בנושא.

ב כ ב ו ד ר ב

דוד נגר

מנהל תחום בטיחות בכלים טעוני בדיקה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

רצ"ב עיקרי הפרסומים בנושא הכנס האחרון של הארגון שנערך ביום א' 26.3.2017 במלון דן כרמל:

דה רוטשילד | 01:37, 27.03.17

אביגדור יצחקי ליזמים: אנו תלויים זה בזה

...מירידה בהיצע הדירות , יו ר מטה הדיור , אביגדור יצחקי אמר בכנס של ארגון קבלני חיפה שנערך במלון דן כרמל בחיפה כי התפקיד שלי הוא לאפשר לענף הנדל ן בישראל...

וואלה! | 19:42, 26.03.17

הקבלנים: "מחירי הדירות ממשיכים לטפס - את הסחרור הזה חייבים...

...הזה חייבים לעצור" בכנס של ארגון קבלני מחוז חיפה אמר היו"ר, היזם חיים פייגלין: "למרות מאמצי הממשלה, רמות הסיכון של הקבלנים ממשיכות לעלות". יו"ר מטה...

news60 | 19:03, 26.03.17

יצחקי: אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני

...את הענף, ייצרנו בשנה האחרונה 111 אלף יח ד מאושרות בתב עות יו ר ארגון קבלני חיפה חיים פייגלין שיבח את יצחקי והוסיף: מחירי הדיור והסיכון של היזמים ממשיך לעלות. יש...

אביגדור יצחקי ליזמים- אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני

...את הענף, ייצרנו בשנה האחרונה 111 אלף יח ד מאושרות בתב עות יו ר ארגון קבלני חיפה חיים פייגלין שיבח את יצחקי והוסיף: מחירי הדיור והסיכון של היזמים ממשיך לעלות. יש...

אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני״

...בשנה האחרונה 111 אלף יח ד מאושרות בתב עות מערכת ניוז חיפה קריות יו ר ארגון קבלני חיפה חיים פייגלין שיבח את יצחקי והוסיף: מחירי הדיור והסיכון של היזמים ממשיך לעלות. יש...

Sponser.co.il | 14:18, 26.03.17

יו"ר מטה הדיור ליזמים: אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני

...2016 עם 111 אלף יח"ד בתב עות מאושרות והמספר עוד יגדל השנה". בכנס של ארגון קבלני חיפה, הודה יצחקי כי "יש עדיין בעיות שאנחנו פועלים כדי לפתור אותן. הוועדות... ...דירות בישראל. אם לא נהיה תלויים אחד בשני נהיה תלויים אחד ליד השני". חיים פייגלין, יו ר ארגון קבלני חיפה, שיבח את יו ר מטה הדיור ואמר כי "ענף הבנייה...

קורס מקוצר למנהלי עבודה

אנחנו שמחים להודיעכם כי בהמשך לסיכומים של ההתאחדות בוני הארץ מול משרד הכלכלה ובשיתוף הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, בכוונתנו לפתוח במהלך חודש מאי 2017 קורס נוסף להכשרת מנהלי עבודה במסלול יוםמקוצר (כ-3.5 חודשים קורס + 9 חודשי התמחות + וועדת בוחנים).

לצפייה בפרטי הקורס ניתן ללחוץ כאן.

לטופס הרישום לקורס ניתן ללחוץ כאן.

אני מבקש לציין בראשית הדברים כי אכן מדובר בקורס VIP וזה הישג גדול של

ההתאחדות והקרן בקיום מסלול זה. כדאי מאוד לנצל אותו.

הערות לקורס

מסלול הקורס:

קורס יום!

לימודים א-ה  08:00-16:00 . כלומר לא ניתן לעבוד במקביל!

זה אמנם מקשה על החברות אבל מאפשר למועמד סביבת לימוד טובה.

משך הקורס  536 שעות  (כארבעה חודשים בפועל).

הקורס הקרוב יתקיים גם הוא במכללת סינגלובסקי בתל אביב.

עלות הקורס  13,500 ₪ כוללת בתוכה הכשרת עבודה בגובה למנהלי עבודה בבניין  (24 שעות הכשרה).

החובות בקורס הן עמידה במבחנים על פי כללי משרד התמ"ת.

הקרן משתתפת ב 75% רק למי שעומד בכללים (שולם עבורו באופן רציף וכו').

בגמר קביעת המועמדים לקורס הקרן תבחן באופן מרוכז את הזכאים ותודיע להם.

ניתן יהיה לערער אם יש הוכחה לתשלום רציף על פי כללי הקרן.

חשוב לציין- תמחיר הקורס מחושב על פי מספר התלמידים. לכן מי שמתחיל את הקורס

לא יקבל שום החזר אם הוא עזב את הקורס. או אם נפלט עקב הפסד חומר מרובה!

סטאז' כסגן מנהל עבודה

המועמדים שיסיימו את הקורס ויעמדו במבחנים  יחזרו לחברות השולחות

ויבצעו שם סטאז' כסגן מנהל עבודה תחת מנהל עבודה רשום במשך 9 חודשים.

במהלך הסטאז' הם יידרשו לבצע משימות על פי חוברת שיקבלו.

וועדת בוחנים סופית

בסיום המטלות ועמדו הבוגרים מול ועדת בוחנים

ומי שיצליח בוועדה יקבל הסמכה כמנהל עבודה בבניין.

מי זכאי להשתתף-

בחברות ג5 ג4 ג3  בעל וותק של שנה לפחות   שהתעסק עם שלד בנפח בניה של 2500 מ"ר ופיקח על עובדים

כגון שהיה ראש צוות, סגן/עוזר מנהל  וכו'.

בחברות ג1 ג2    בעל וותק של שנה וחצי לפחות   שהתעסק עם שלד בנפח בניה של 1000 מ"ר ופיקח על עובדים

כגון שהיה ראש צוות, סגן/עוזר מנהל  וכו'.

בקורס 1 חברה מסויימת שלחה 8 מועמדים. כולם עברו את הוועדה ואז בעל החברה נזכר  שהוא לא יכול להוציא את האנשים לקורס יום כי כל אחד מהם מחזיק אתר...

לפעמים הקבלנים לא מוכנים להפנים שזה קורס יום מלא.

מקרה נוסף- מועמד שעמד להתחיל את הקורס הודיע ערב לפני כי אינו יכול להשתתף

בירור עם החברה העלה כי היא פיטרה מישהו ובמקום להיסתדר שלפה את המועמד מהקורס.

איך נרשמים?

החברות קיבלו בבמבי את הטפסים (המצ"ב)

ניתן להוריד גם דרך אתר האינטרנט של הקרן

http://hakeren.co.il/index.php/form/index

הישגי ההתאחדות

הריני לעדכנכם במספר חוקים שתוקנו לאחרונה ובנוסף בהחלטה של רשות המיסים לעניין מס רכישה על רכיב הפיתוח. בכלל הנושאים, התאחדות בוני הארץ הייתה מעורבת,

את חלקם אף יזמה ובמרביתם השגנו הישגים חשובים ומשמעותיים מאד לכלל החברים:

להלן פירוט:

הפחתת רכיב המע"מ מערבות חוק המכר - תיקון מספר 9 לחוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשע"ז-2017.

החוק קובע, בין היתר, כי ערבות בנקאית שניתנת על-ידי מוכר דירה להבטחת הכספים שמשולמים על-ידי קונה הדירה, תהא על התשלום שהועבר, ללא רכיב המע"מ.

  • כניסה לתוקף - "המועד הקובע" - מרגע פרסום החוק ברשומות 30.3.17 - לחשב הכללי של משרד האוצר ניתנו 30 ימים לפרסם הודעה ברשומות בדבר הקמת הקרן. לאחר מכן לבנקים ניתנו 15 יום להיערכות. בסיכומו של דבר, לאחר כ- 455 ימים מפרסום החוק ברשומות, הוא נכנס למעשה לתוקף.
  • הפרויקטים שהחוק חל עליהם - ככלל, תיקון החוק חל על פרויקט בנייה שחוזי המכר לגבי כל הדירות הכלולות בו נכרתו במועד הקובע ואילך. הגדרת המונח של פרויקט בנייה היא לרבות בניין שטרם הוחל במכירת דירותיו. כלומר, תיקון החוק חל גם על בניינים שנמצאים בפרויקט שנבנה בשלבים, כל עוד חוזי המכר הרלוונטיים נמצאים בבניין שטרם התחילו למכור בו דירות.

כתב שיפוי והיטל השבחה בתמ"א 38 - חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 115), התשע"ז 2017.

כתבי שיפוי - תיקון החוק מסדיר את סמכות מוסדות התכנון לדרוש כתבי שיפוי מיזם התכנית כתנאי להפקדה או אישור התכנית וזאת לאחר שביהמ"ש העליון קבע כי הסדר זה אינו חוקי. כמו כן התיקון הסדיר את חוקיות כתבי השיפוי מבחינה רטרואקטיבית.

היטל השבחה בתמ"א 38 הריסה ובניה מחדש - תיקון החוק קובע כי ועדה מקומית תהיה רשאית לגבות בפרויקטי תמ"א 38 במתכונת של הריסה ובניה מחדש, היטל השבחה בגין זכויות הבניה מכוח תמ"א 38 שמעל ל- 2.55 קומות, זאת בשיעור של רבע מההשבחה שנוצרה בגין תוספת זו.

חוק "המארגנים" - חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017.

מטרת החוק היא להגביל את תקופת הכבילה של דיירים עם מארגן בעסקאות של התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ"א 38) תוך תמרוץ המארגנים לפעול ביעילות, בזריזות ובשיתוף מלא של בעלי הדירות במידע טרם חתימת העסקה ובמהלכה. החוק קובע שורה של כללים שעל פיהם נדרש מארגן לפעול, בין היתר, כינוס דיירים בהיקף מינימאלי, הסבר על עיקרי ההסכם והחוק, התייחסות לשכר הטרחה של המארגן ועניין אישי ככל שישנו, הגינות נאמנות ועוד. בנוסף, קובע החוק תוקף ולוחות זמנים להסכמים שנחתמים בין היזמים לבין הדיירים ואבני דרך נדרשים לצורך הארכת תוקף ההסכמים הללו.

עדכון בדבר הנחיה של רשות המסיםחיוב היזם במס רכישה במכרזי רשות מקרקעי ישראל

נוכח שינוי במדיניות משרדי רשות המיסים ולאחר פניית ההתאחדות כנגד שינוי המדיניות כאמור, פורסמה לאחרונה הנחיית רשום המיסים לפיה יש להמשיך לגבות מס רכישה בהתאם ל"הלכת שרביט", קרי, שווי המכירה יקבע לפי התמורה ששולמה בגין הקרקע בתוספת שווי רכיב הפיתוח שבוצע בפועל נכון למועד הזכייה במכרז.

לפירוט העדכונים והתיקונים:

בברכה.

מנדל שקד מרדכיחתימה מנדל

 

מ  נ  כ  "  ל