עובדים פלשתינים- הגשת בקשות

הממשלה אישרה תוספת של 4,000-8,000 עובדים פלשתינים .

האישור ייכנס לתוקף בקרוב, לאחר השלמת עבודת מטה.

הנני ממליץ לכל הזקוקים לעובדים, להגיש בקשות לרשות התעסוקה.

נא הזדרזו בהגשת הבקשות