מאבק בעמותות בניה

בהמשך למאבק שלנו בשנים האחרונות נגד עמותות הבנייה, פנתה ההתאחדות לרשות להגנת הצרכן בקבילה על עבירות לחוק הגנת הצרכן