תכנית מתאר חיפה- הגשת התנגדות

לפני כ-4 חודשים הופקדה תכנית המתאר של חיפה חפ/2000 , האמורה להצעיד את חיפה לשנת 2025 .

ארגון מחוז חיפה בירך על הפקדת התכנית, שעתידה להביא הקלה רבה באישור תכניות בנין עיר מפורטות, שאמורות להיות  רובן בסמכות הועדה המקומית - אם תאושר התכנית. יחד עם זאת הארגון הקים צוות אשר למד את תכנית המתאר והגיש התנגדות לתכנית באמצעות התאחדות "בוני הארץ".

 

לאחרונה הושמעה התנגדותנו לתוכנית בפני החוקר שמונה לכך.

התכנית שהוגשה לוקה להערכתנו בין היתר בהערכת מספר הדירות הרצוי בסופה, ולכן קיימת בה צפיפות הדיור נמוכה

עיקר ההתנגדות: העלאת צפיפות הדיור הקיימת באופן משמעותי

עו"ד צבי שוב הגיש בשם  הארגון את ההתנגדות.