הארכת מועד תמ"א 38

לאור שאלות שהופנו אלי, מצאתי לנכון לעדכנכם כי ההחלטה שהתקבלה אמש בעניין תמ"א 38 הינה הארכת מועד התמ"א ל- 5 שנים נוספות.

בנוסף, החליטה המועצה הארצית למנות ועדת עורכים שתדון ותמליץ בתוך חצי שנה  הצעות לתיקון מס' 4 לתמ"א 38. המועצה נתנה לוועדת העורכים "קריאת כיוון" לגבי נושאים רלוונטיים, וביניהם נושאים שההתאחדות פעלה רבות בשנים האחרונות לקדם, לרבות תוספת זכויות בניה למבנים שנבנו לאחר 1980 בתמורה לבניית ממ"דים, תוספת זכויות בניה למבנים שאינם מיועדים למגורים ועוד.

 

אני מדגיש, מדובר בשלב זה רק בהמלצות לדיון ולבדיקה ולא בתיקון של התמ"א, ולכן נכון להיום, לא חלו שינויים בנוסח תמ"א 38.