הכרזה על מתחמי פינוי בינוי

הכרזה על מתחמי פינוי בינוי בהרצליה

 

הנני להודיעכם כי בקובץ תקנות מספר 7435 מיום 5 בנובמבר 2014 הוכרזו המתחמים המפורטים מטה כמתחמי פינוי לשם בינוי, המתחם
בהרצליה – מעונות שרה.

תחילת ההכרזה  17  ביולי  2014 ותוקפה לשש שנים מיום התחילה.

הנני להודיעכם כי בקובץ תקנות מספר 7435 מיום 5 בנובמבר 2014 הוכרזו המתחמים המפורטים מטה כמתחמי פינוי לשם בינוי במסלול מיסוי .

להלן רשימת המתחמים:

1. יהוד - מתחם "מרכז יהוד" גוש 6729 חלקות 21, 51, 53.

2. ראשון לציון – "מתחם סלע" גוש 3930 חלקות 456, 457.

3. רמת גן - מתחם "רמת שקמה" גוש 6175 חלקות 62, 63.

4. רמת גן – מתחם "רמת הנהר" גוש 6209 חלקה 83 וגוש 6207
חלקות  370, 475.

תחילת ההכרזה 10 ביולי 2014 ותוקפה לשש שנים מיום התחילה.


הכרזה על מתחמי פינוי בינוי בהרצליה

הנני להודיעכם כי בקובץ תקנות מספר 7435 מיום 5 בנובמבר 2014 הוכרזו המתחמים המפורטים מטה כמתחמי פינוי לשם בינוי, המתחם
בהרצליה – מעונות שרה.

תחילת ההכרזה  17  ביולי  2014 ותוקפה לשש שנים מיום התחילה.

 

הכרזה על מתחמי פינוי בינוי  מיסוי

הנני להודיעכם כי בקובץ תקנות מספר 7435 מיום 5 בנובמבר 2014 הוכרזו המתחמים המפורטים מטה כמתחמי פינוי לשם בינוי במסלול מיסוי .

להלן רשימת המתחמים:

1. יהוד - מתחם "מרכז יהוד" גוש 6729 חלקות 21, 51, 53.

2. ראשון לציון – "מתחם סלע" גוש 3930 חלקות 456, 457.

3. רמת גן - מתחם "רמת שקמה" גוש 6175 חלקות 62, 63.

4. רמת גן – מתחם "רמת הנהר" גוש 6209 חלקה 83 וגוש 6207
חלקות  370, 475.

 

תחילת ההכרזה 10 ביולי 2014 ותוקפה לשש שנים מיום התחילה.