פגישה עם מינהל הנדסה בעיר חיפה

הועדה המוניציפלית של הארגון נפגשה עם מינהל ההנדסה של עיריית חיפה בראשות מהנדס העיר מר אריאל וטרמן והגב' חדווה אלמוג סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק מנהל ההנדסה (וכן כל ראשי האגפים הרלוונטיים)

 

מטעם ארגון הקבלנים השתתפו: מר חיים פייגלין – יו"ר הארגון, מר אבי ירום – חבר וועדה וחבר הנהלה, מר יונה חורש – יו"ר הוועדה המוניציפלית, רוברט ביליה, חבר הנהלה, ארליך שמעון  חבר הנהלה,ניר גלבוע חבר הנהלה,  מנדל שקד מרדכי, מנכ"ל הארגון .

להלן עיקרי הנושאים שהועלו:

אבי ירום    - פרצלציה בשכונות ותיקות – הנושא הועלה לפני זמן רב,  ולא קיבלנו תשובה עדיין. תגובה : גב' פרידמן רוזה – הנושא מתקדם:   בורדיה לדוגמא  במצב מתקדם. לו"ז  מספר חודשים. שכונות אחרות הועברו לפקיד הסדר. העירייה תבדוק כיצד לקדם את שאר השכונות .

יונה חורש, יו"ר הועדה המוניציפלית -

· היטל השבחה על ממרתפים שאינם נבנים, סוכםם לפני התתב"ע שתשלום השבחה רק עם המימוש .

תגובת העיריה – החל ממרץ לכל מגיש תיהיה השבחה בגין מרתפים

אם יש ברשות הקבלן קרקע ישנה ובתוכנית אין מרתף לא ייגבה מס השבחה.

· קו בניין – חזרנו לאחור ומשך הזמן כרגע הוא ל 3-4  חודשים

· קימת דרישה להעביר הדמיות עד לראש העיר.

· נתבשרנו שיש צורך באישור ר העיר לחצות כביש זה מאריך את זמן האישור.

ארליך שמעון – הגשנו נייר עמדה לגבי תמ"א 38 בעניין דברים קטנים המציקים לקבלן (פורטו בדיון)

חיים פיגלין, יו"ר הארגון -

מברכים את העירייה על הפקדת תוכנית המתאר כמו כן מברך על עצם התגדותתכם לתכנית.

אנו למדנו את התכנים, ומגיעים למסקנה שזו התוכנית של  יום האתמול

1. האופק הוא רק עד 2025 וזה מעט מאוד לתכנית מתאר.

2. ציר הכרמל ניתן לבנות מעל 19 קומות.

3. פינוי / בינוי צ"ל בסמכות ועדה מקומות  ונדרשת בניה גבוהה בהרבה לצורך השגת כדאיות כלכלית.

מהנדס העיר:

· דרך ההדמיות אנו מטפלים בחזות העיר, שקיבלה מתיחת פנים עקב התמאו"ת .

· לא ניתן לחתוך כבישים אחרי השקעה של 60 מ' ₪ ולכן נדרשים אישורים. אנחנו נדרשים להיות יותר ערניים לתאום העבודות שסביב הבנייה הפרטית.

· אפשר להיות גמיש במס' נושאים כגון יותר מ – 45 מ"ר , בקומה 2 בתמ"א 38

· התנגדותנו העיקרית לתכנית – מותר לדון על כל פריצה של התכנית בסמכות מחוזית.

· אנו מכינים מסמך חדש של "בדיקתת גבהים" להגדיל את הגבהים בתכנית.

 

· מציע לכם ליזום פרה רולינג על כל "בתי הרכבות" בעיר, כהתחדשות עירונית .