תקנות רישום קבלנים - תקנות המעקב

הננו להודיעכם כי התאחדות בוני הארץ הצליחה להאריך את תקנת השעה לגבי בדיקות מעקב.

 

עיקר התקנה עוסק בהיקף הדרוש להוכחה ע"מ לשמור על הסווג הקבלני, התקנה כעת הינה מקילה ביותר ומאפשרת להוכיח עבודות שבוצעו במהלך 6 שנים אחרונות בהיקף שהוא של % 80 מהמותר לביצוע בעבודה אחת – או לחילופין % 30 מההיקף המירבי המותר בעבודה אחת.

האכיפה בנושא זה מתבצעת בימים האחרונים לקבלנים שסיווגם או 4 ו – 5 .

קבלנים שיקבלו בקשה למעקב זה יכולים להתקשר למשרדי הארגון לקבלת ייעוץ, הכוונה, טפסים, בדיקה לפני משלוח.

 

ב ה צ ל ח ה  !!!