תחרות המצוינות בבניה

הננו להזכירכם כי תחרות המצוינות בבניה הוכרזה על ידי התאחדות בוני הארץ לפני מספר שבועות, המועד האחרון להגשת הפרויקטים לתחרות הוא עד 3 באוגוסט 2014 .