חידוש תוקף קבלן מוכר

מסב תשומת לב הקבלנים בסווג 100 + 200 גג' 3 ג 4 ו ג' 5 (מסלול א') שתוקף האישור שבידיהם מסתיים ב – 31.7.2014 אפשר לחדשו החל מ 1.5.2014 .

 

קבלנים בשאר הסווגים (מסלול ב') שתוקף האישור בידיהם עד 31.12.2014

הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות הממשלה לקבלנים – מנהלת קבלן מוכר, מפרסמת בימים אלה את ההנחיות לחידוש הרישום (מצ"ב הפרסום) .

לתשומת לב הקבלנים שיש להם אישורים גם במסלול א' וגם במסלול ב'

יש לחדש את האישורים בכל מסלול בנפרד כאמור ללעיל.

 

המדריכים הרלוונטיים נמצאים באתר : www/diur.mof.gov.il/mukar