יום עיון מקצועי ומפגש חברים

ארגון הקבלנים מחוז חיפה המפרץ נהריה וחדרה קיים יום עיון אסיפה כללית שנתית והרמת כוסית לפסח, ביום ג' 1/4/2014, במלון דן כרמל חיפה בהשתתפות ראשי עיר.

 

הנושאים העיקריים שעלו ביום העיון ובאסיפה הכללית:

1. ברכות: נשיא התאחדות בוני הארץ וראשי עיר מהמחוז.

2. מימון חוץ בנקאי לפרויקטים.

3. חידושים בפסיקה בענף הבניין

4. דו"ח פעילות הנהלת הארגון בשנת 2013.

5. אישור שינויי תקנון...

6. בחירות להנהלת הארגון.

פרשו מהנהלת הארגון: מר אבי ירום (נבחר ליו"ר כבוד), מר רון זק,

 

הצטרפו להנהלת הארגון: מר מילר משה, מר דורון זייד