רב קבלן 2014

טקס רב קבלן לשנת 2014 התקיים השנה בחודש יוני/ יולי.

מקבלי תואר רב קבלן מהארגון השנה היו: מר אבי בן אברהם, מר ברוך שושני

 

להלן הקריטריונים שהיו:

א. חבר ארגון/התאחדות הקבלנים במשך 25 שנה לפחות (מצטבר).

ב. הגיע לגיל 70 ובתנאי שהיה פעיל בענף במשך 25 שנה.

ג. שילם מסי חבר לשנה זו.

ד. היה פעיל בארגון המקומי/ בהתאחדות הקבלנים/ בקהילה/ ועדה מקומית/ ארצית.