רוכשי הדירות יקבלו מחירון של הפריטים המרכזיים במפרט הדירה

ועדת הכלכלה של הכנסת, אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה של ח"כ מאיר שטרית, לתקן את חוק המכר ולחייב את הקבלנים למסור לרוכשי הדירות מחירון של הפריטים העיקריים הכלולים במפרט הדירה, בהם מטבח, ריצוף וסניטציה ומחירון תוספות של נקודות מאור, חשמל וטלוויזיה. ח"כ שטרית הסביר כי ההצעה נועדה על מנת שרוכשי הדירות ידעו כמה יעלו להם השינויים, או כמה יעלה להם להוסיף פריטים. ח"כ דוד צור, שעמד בראשות הישיבה, הוסיף כי החוק יתרום תרומה משמעותית לשקיפות למען רוכשי הדירות, בעיקר מקרב הזוגות הצעירים.

בדיון בו אישרה הוועדה את ההצעה לקריאה ראשונה הסביר ח"כ שטרית כי כיום חייבים הקבלנים למסור לרוכשים את מפרט הדירה, ורוכש שלא מעוניין בפריט מסוים יכול לקבל עבורו זיכוי מהמוכר, אולם לרוב הזיכוי נמוך בהרבה ממחיר הפריט בשוק ונמוך מהמחיר בו רוכש אותו הקבלן. היום אישרה הוועדה כי משרד השיכון יקבע את הפריטים במחירון, בהתאם לפריטים שהציע ח"כ שטרית, בצו שיובא לאישור הוועדה תוך 90 ימים מיום אישור החוק. כמו כן קבעה הוועדה היום כי רוכשי הדירות יוכלו לבקש שינויים במפרט במהלך תקופה של עד 6 חודשים לאחר סיום שלב יסודות המבנה. עם זאת אישרה הוועדה כי שר השיכון יוכל לקבוע מועדים שונים לבקשת השינויים, בהתאם לסוגי דירות שונות.

 

התאחדות בוני הארץ ביקשה כי ההצעה תחול על בניינים שטרם התקבל היתר בנייה לבנייתם, אולם הוועדה קיבלה הוועדה את הצעתו של ח"כ שטרית, לפיה הצעת החוק תחול על כל בניין שבניית שלב היסודות שלו טרם החלה, ובלבד שאושר הצו המסדיר את הפריטים במפרט. ח"כ צור וח"כ שטרית הבהירו כי צריך שהחוק יחול מוקדם ככל האפשר, כדי להביא בשורה לרוכשי הדירות.