מבצע אכיפה

משרד הבינוי והשכון/ רשם הקבלנים יוצאים בימים הקרובים במבצע אכיפה רחב היקף בכל הארץ ובאתרי הבניה.

עיקרי הנושאים שייבדקו:

 

1. הימצאות מנהל עבודה באתר, כולל מינוי בתמ"ת.

2. בטיחות.

3. עבודה ע"י קבלן רשום ובסיווג המתאים.

 

קבלנים חברי ארגוננו אנא הקפידו שבאתר הבניה יהיה נציג שיוכל לענות לשאלות הפקחים שיגיעו לאתרים.