רב קבלן 2014- הגשת מועמדים

טקס רב קבלן לשנת 2014 יתקיים השנה בחודש יוני/ יולי

 

1. להלן הקריטריונים:

א. חבר ארגון/התאחדות הקבלנים במשך 25 שנה לפחות (מצטבר).

ב. הגיע לגיל 70 ובתנאי שהיה פעיל בענף במשך 25 שנה.

ג. שילם מסי חבר לשנה זו.

ד. היה פעיל בארגון המקומי/ בהתאחדות הקבלנים/ בקהילה/ ועדה מקומית/ ארצית.

2. תהליך הגשת המועמדות:

א. הגשת המועמדים לועדה תתבצע באמצעות הארגון.

ב. הארגון רשאי להגיש לא יותר מ- 2% מסך החברים מארגונו.

ג. עם קבלת שמות המועמדים מכל הארגונים המקומיים, תתכנס ועדת רב קבלן לבדיקת המלצות הארגונים ותעביר למנהלי הארגונים את שמות המועמדים המתאימים שאושרו לקבלת תואר רב קבלן, ומנהלי הארגונים ידאגו להעביר קורות חיים + תמונה.

ד. לאחר קבלת תשובת הוועדה לגבי המועמדות יעביר כל מועמד (בהתאם לאישור הוועדה):

1. קורות חיים של המועמד (לפחות דף אחד), כפי שיופיע בחוברת שתופק לקראת האירוע.

2. תמונת פספורט צבעוניות של המועמד.

3. נוהלים ומועדים:

ה. על מנת להיות מועמד, הינכם מתבקשים להעביר אלי מיידית: שם המועמד, חברה, מס' קבלן, גיל, מס' שנות חברות בארגון/ התאחדות, פעילות ציבורית/ בארגון או בהתאחדות.

ו. עד תאריך 10.3.2014 הנכם מתבקשים להעביר אלי קורות חיים של המועמד (לפחות דף אחד), כפי שיופיע בחוברת שתופק לקראת האירוע.

ז. תמונת פספורט צבעוניות של המועמד.

ח. את הפרטים יש להעביר אלי באמצעות אימייל כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ט. כל מועמד יהיה זכאי לקבל 6 הזמנות (המועמד + 5), לטקס רב קבלן.

 

לתשומת ליבכם: הפוטנציאל בארגון העונה לקריטריונים אלו הינו 11 איש, בעוד הקצאת המקומות לארגון היא רק 2 מועמדים. כלומר: הביקוש עלול להיות גבוה בהרבה מההיצע.