מנהלי עבודה – הקלה ברישום לותיקים

האגף הטכני בהתאחדות בוני הארץ מבקש ליידע אתכם, חברי ההתאחדות, כי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (אגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה לשעבר) במשרד הכלכלה, החליט להקל על רישום מנהלי עבודה שעברו את הכשרתם לפני שנים רבות.

בעקבות פניות של קבלנים להתאחדות בתקופה האחרונה, שדיווחו כי רישומם כמנהלי עבודה במשרד הכלכלה בוטל, פעלה ההתאחדות מול משרד הכלכלה כדי להקל את רישומם מחדש. על פי ההחלטה של מינהל הבטיחות במשרד הכלכלה:

עובד שעומד בדרישות לרישוי כמנהל עבודה וסיים בהצלחה קורס בטיחות בעבודות בניה עד לשנת 1999, על פי תכנית שאישר מפקח העבודה הראשי, ושמו אינו כלול ברשימת מנהלי העבודה בבניה, רשאי להעביר בקשה בכתב – לרישום כמנהל עבודה – בצירוף המסמכים הנדרשים .

שימו לב: המועד האחרון להעברת הבקשה – הוא לא יאוחר מתאריך 15/12/13.

לאחר תאריך זה לא תטופל יותר בקשר מסוג זה.

את רשימת מנהלי העבודה בבניה ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה באינטרנט בכתובת:

http://apps.moital.gov.il/afikreports/

במסגרת הבקשה על המבקש: להוכיח ניסיון בביצוע עבודות בניה במהלך 7 השנים האחרות, לצרף צילום של תעודת סיום קורס הבטיחות ולהמציא מסמכים החתומים על ידי נוטריון. עוד נציין כי על פי ההחלטה, על המבקשים להגיש הבקשה והמסמכים בהתאם לנדרש בסעיף 3, ב"נוהל הכשרת מנהלי עבודה לעבודות בניה", הנמצא באתר משרד הכלכלה באינטרנט בכתובת:

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/74A42D5A-0058-444D-919F-6EC8C5CFD7F6/0/nohal_hakshara.pdf

 

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף הטכני בהתאחדות בוני הארץ, באתר ההתאחדות או במשרד הכלכלה במספר המקוצר 2290*.