תוכנית איחוד וחלוקה

הנני להודיעכם כי בקובץ תקנות מספר 7266 מיום 7 ביולי 2013 התפרסמו טבלאות איזון חדשות.

המיוחד בטבלאות החישוב כי הם פרושים על עמוד אחד, ותוקנו בהם מספר מצומצם של כותרות שגרמו לאי הבנות בטפסים הקיימים. התקנות נכנסו לתוקפן 30 יום מיום פרסומן כלומר ב- 5 באוגוסט 2013.