יום עיון, אסיפה כללית, הרמת כוסית לפסח שנערך ביום ג' 12/3/13 במלון דן כרמל חיפה

הפעם הכנס היה בהשתתפותו של רשם הקבלנים עו"ד אמנון כהן. הכנס היה מצוין ולחברים רבים התאפשר גם להיפגש ב-4 עיניים עם הרשם.