הרחבת שורות הארגון בסיוע חברים

חוזקו ועצמתו של הארגון נמדדים בעיני רשויות וגורמי חוץ, בין היתר ע"י מספר החברים שהוא מייצג.

 

בשנים האחרונות הצלחנו אמנם להרחיב את שורות הארגון ולצרף חברים חדשים , אולם לא במידה מספקת.

משימה חשובה זו אינה יכולה ליפול בחלקה רק על הנהלת הארגון ואנו מבקשים סיוע מהחברים בגיוס חברים חדשים. פוטנציאל הגיוס של החברים הינו קבלני משנה העובדים עבורכם, חברים, מכרים, ובתנאי שהינם רשומים כקבלן רשום ברשם הקבלנים. אנו מבקשים שתעשו כל מאמץ בסיוע הגדלת החברים בארגון.

הנכם מתבקשים להפנות את הקבלנים למשרדי הארגון בטלפון :   04-8679955

קבלן חדש אשר יופנה על ידכם ויקלט בשורות הארגון יזכה בזכותכם להנחה מיוחדת בשנה הראשונה לחברותו.

 

בתודה !!!