רשם הקבלנים – בדיקות מעקב סיווג

לאחרונה נשלחו לחברים רבים דרישות למעקב סיווג עפ"י תקנה 10 א' של רשם הקבלנים .

 

בדיקות אלו של רשם הקבלנים הינן קריטיות לשמירה על הסיווג הקבלני ויש להתייחס בזהירות רבה. הארגון נערך לסייע לחברות במתן מענה לדרישה זו. כמו כן, הכין הארגון צק ליסט לבדיקת המסמכים הנדרשים לבדיקות המעקב. חברה המעוניינת בסיוע ויעוץ מתבקשים לפנות למשרדי הארגון .