תעודות חבר בהתאחדות בוני הארץ

בימים הקרובים נשלח לכל חברי הארגון ששילמו מיסהם לשנת 2013 את תעודות החבר בהתאחדות בוני הארץ בדואר. חברים המבקשים לקחת את התעודה ממשרדי הארגון מוזמנים לעשות זאת תוך תאום עם מזכירת הארגון.