טיפול בגניבות צמ"ה

 

לאור פניות של קבלנים בעניין המשך תופעת גניבות הצמ"ה ובמיוחד חלקים של ציוד הגורמים להשבתתו ולנזקים כספיים רבים וכן לעיכוב בביצוע העבודות נפגשנו עם מפקד להב 444 ואנשי יחידת אתגר.

 

במסגרת פגישה זו סוכם שיחידת אתגר תטפל בתופעות גניבות הצמ"ה.

לצורך טיפול יעיל של היחידה אנו מבקשים מציבור הקבלנים שכאשר יש ארוע של גניבת צמ"ה וחלקי צמ"ה להעביר את המידע בפקס 03-5671227

המידע הדרוש לצורך המשך טיפול של יחידת אתגר הינו:

.1 מקום האירוע.

.2 סוג הציוד.

.3 מספרי טלפון שהושארו ע"י הגנבים.

.4 תהליך של "כופר" ע"י הגנבים או שולחיהם.

.5 האם הוגשה תלונה ובאיזו תחנת משטרה.

עדכון יחידת אתגר בפרוט על אירוע גניבה יסייע במיגור התופעה ולפחות להפחתתה.