בטול הצורך באישור בזק או כבלים לצורך מתן היתר בקריות ובחיפה

 

לאחר הצגת חו"ד משפטית שנכתבה עבור הארגון ע"י משרד עו"ד יהודה רווה בנושא, סוכם עם הועדה המקומית קריות כי אין עוד צורך לקבלת אישור בזק או הכבלים, כתנאי למתן היתר בנייה, או קבלת טופס 4 .

 

סידור דומה סוכם עם עיריית חיפה.

יש לציין כי התקנות בנושא ארונות תקשורת מבניים, קומתיים דירתיים וכיו"ב, נשארו בעינן ויש להתנות מתן התר בנייה בקיום הוראות אלו (פרק י'- מתקני תקשורת)