רוויזיה של תקנים

 

הנני להודיעכם כי בילקוט הפרסומים מספר 6430 מיום 11 ביוני 2012 פירסם מכון התקנים הישראלי רוויזיה לתקנים המפורטים להלן:

 

ת"י 579 – מערכות סולריות לחימום מים, חלקים 4, 5, 6 מהדורה אפריל 2012.

ת"י 1638 – מערכות אינטרקום בבנייני מגורים מהדורה אפריל 2012.

ת"י 1877 חלק 11 - מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של מבני בטון מאפריל 2012.

ת"י 4570 חלק 3 – מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים גיליון תיקון מס' 1 מאפריל 2012.