הודעה בדבר קביעת תקנים

הנני להביא לידיעתכם כי בילקוט הפרסומים מספר 6315 מיום 7 בנובמבר 2011, פורסם דבר קביעתם של התקנים הבאים:

 

  1. ת"י 1045 חלק 0 – בידוד תרמי של בניינים כללי.
  2. ת"י 1375 – שיטות מעבדתיות לקביעת התנגדות תרמית אופיינית של רכיבי בניין.

כמו כן,  בילקוט הפרסומים מספר 6322 מיום 17 בנובמבר 2011 פורסמה דבר קביעתם של התקנים הבאים:

1. ת"י 994 חלק 4 – מזגני אוויר - התקנה.

2. ת"י 994 חלק 5 – מזגני אוויר - התקנה במרחבים מוגנים.

3. ת"י 5089 צינורות – צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן – ציפוי חיצוני  בפוליאתילן המיוצר בשיחול.

4. ת"י 2481 חלק 21 – מעליות, דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – להתקנה  בבניינים קיימים.