שינויים בתקנים

הננו להודיעכם כי בילקוט הפרסומים מספר 6305 מיום 6 באוקטובר 2011 פורסמו הודיעו על שינויים בתקנים המפורטים להלן :

 

  1. מערכת אוורור וסינון למקלטים – מפוחים, שסתומים, מסננים.
  2. מערכת אוורור וסינון לקלטים – תכן התקנה ותחזוקה
  3. דירוג בניינים לפי צצריכת אנרגיה תקן 5282 בנייני מגורים ובנייני משרדים.

קביעת תקנים

כמו כן פורסמה הודעה על קביעת התקנים הבאים :

  1. ת"י 1872 חלק  2 – חיפוי באבנים מלאכותיות בשיטת הקיבוע הרטוב.
  2. תקן 5103 חלק 4 – תקרות תותב פריקות : כללי תכן במקלטים ובמרחבים מוגנים.
  3. ת"י 5566 חלק 2 – מערכת רצפה מאבן טבעית – ריצוף.