פנקס כללי

על פי תקנות הבטיחות בעבודה, יש להחזיק בכל אתר בנייה פנקס כללי, ולמלא אותו כל יום כך שיהיה מעודכן. בפנקס הכללי מתועדים אירועים של בטיחות, לרבות הדרכות לעובדים. תוכן הפנקס מופיע בתקנות הבטיחות בעבודה (פנקס כללי) תש"ך 1959 .

נא להקפיד על החזקת פנקס כללי מעודכן באתר הבנייה.

ניתן לרכוש את הפנקס הכללי דרך הארגון .