העסקת קבלן לא רשום- פסק דין

בפס"ד שפורסם לאחרונה הוחלט להתלות רשיון קבלן של החברה ותיקה וידועה בסיווג ג' 5 היות והחברה העסיקה קבלן משנה שאינו רשום ברשם הקבלנים.

אנו מזכירים לחברי הארגון כי יש לוודא העסקת קבלני משנה רשומים בלבד.

כמו כן העברת עבודה שזכתה בה חברה קבלנית יכולה להיות מועברת לחברה קבלנית אחרת ובסיווג מתאים בלבד.

הישמרו לנפשותיכם .