הענקת תעודת הוקרה והערכה לרב קבלן מר נחמיה שכטמן

–הארגון העניק תעודת הוקרה לחבר הארגון (בן 94) על פעילותו במשך עשרות שנים בענף הבנין. בין היתר חתניו ונכדיו הינם חברים בהתאחדות הקבלנים, במספר חברות נפרדות ובארגונים שונים.

 

 

 

 

נחמיה נולד בשנת 1917 פולין, עלה לארץ  עם משפחתו הענפה ב 1925 והתישב בעפולה.

נחמיה שכטמן ליוה למעשה את החזרה ההיסטורית של עם ישראל למולדתו מאז ועד היום.

בתחילת שנות השלושים שימש כשומר בשדות העמק ומאמצע שנות השלושים עבד בענף הבניה: תחילה כפורק חומרי בניה מרכבת העמק ולאחר מכן התמחה בעבודות טיח והקים קבוצת טייחים שעבדה בקבלנות.

מומחיותו הייתה בצוע עב' טיח בתחנות המשטרה הבריטית ( טייגרים) בכל רחבי הארץ.

לאחר קום המדינה הקים קבוצת עבודה קבלנית לעב' ציבוריות ועבד בעיקר עם רשויות כסוכנות היהודית, רשויות מקומיות, חב' החשמל,מקורות.

כמו כן התמחה בהקמת רפתות במושבים ובקיבוצי העמק.

לפני הגעתו של האפיפיור לארץ בתחילת שנות ה 60 הקים את הגשר הדרוך הראשון במדינה מעל נחל הקישון ע"מ לאפשר לאפיפיור לעבור בחורף מירדן לנצרת בצורה בטוחה מעל לשיטפונות של נחל הקישון.

נחמיה הקים את חב' הבניה שלו לאחר המיתון הגדול של שנות הששים ושילב בעבודתו הקבלנית גם בנית שכונות מגורים לממשלה כקבלן יזם .

מאמצע שנות השבעים בנה כיזם מבני ושכונות מגורים.

התעודה הוענקה ע"י נשיא ההתאחדות, מר נסים בובליל, ס' ר' העיר חיפה, הגב' חדוה אלמוג ויו"ר הארגון.