סיכום יום עיון ופגש חברים ביום ד' 13.10.2010 במלון הר הכרמל בחיפה.

בפתח האסיפה ציין המנכ"ל כי הארגון הצליח בשנה האחרונה להקיף ולבצע מפגשי "שולחן עגול" עם מרבית הרשויות במחוז. עיקרי הנושאים ביום העיון: יו"ר הארגון מר אבי ירום סקר בין היתר את פעילות ההנהלת הארגון והדגיש את את הנושאים העיקריים שטופלו על ידה: חיזוק והידוק קשרי העבודה עם הרשויות וקיצור הליכי הרישוי באופן משמעותי בתחום המחוז, טיפול פרטני ויעיל בחברים, קידום בנייה באיזורים חדשים כגון רמת זמר (רמת עופר).כמו כן ציין יו"ר הארגון כי ההנהלה ביצעה סבב פגישות נרחב עם ראשי הערים שבתחום המחוז מתוך כוונה לעמוד על ההתפתחות העירונית החזויה, ולהשפיע על שילוב ומתן אפשרות לכל קבלן להשתלב בתכניות הקרובות. (דוחות סיכום הפגישות עם ראשי הערים הועברו לידיעת החברים).מר נסים בובליל נשיא ההתאחדות סקר את הנעשה בענף ואת עיקרי פעילות ההתאחדות.מר איציק אמסלם, ס' נשיא ההתאחדות סקר את הנושאים העיקריים המטופלים כעת ע"י האגף ליזמות בנייה בראשו הוא עומד.עו"ד יונה יהב, ר' העיר חיפה סקר את פעילות העירייה בתחום הנוגע לקבלנים ובדגש על עתודות בנייה ועל קיצור ופישוט הליכי בנייה.ד"ר יניב לויתן מאוניברסיטת חיפה ריתק את הקבלנים בהרצאתו המעניינת והמועילה בנושא מו"מ ולוחמה פסיכולוגית בדגש על ענף הבניין.כמו כן ניתנה הרצאה נוספת בנושא השבת/ צמצום היטלים ואגרות בנייה ברמה העירוניתבאסיפה השתתפו כ- 130 משתתפים, רובם הגדול קבלנים. בסה"כ היה מאוד נעים, טעים ויעיל.

רצ"ב תמונות.

Image

Image

Image

Image