חיפוי אבן בשיטה מתועשת – עובי האבן

מאחר שנשאלו שאלות בנושא עובי אבן החיפוי בקירות מתועשים הנני לצטט את הבהרתו של מכון התקנים בנדון. "בהעדר תקן ישראלי לחיפוי אבן בשיטה מתועשת, נכון בהחלט להתבסס על מפמ"כ 378 לקביעת הנחיות הביצוע, לרבות עובי מינימלי של האבן 30 מ"מ".