מרפסות מדלגות/ חופפות

הוועדה המוניציפלית בראשות מר יונה חורש יחד עם יו"ר הארגון מר אבי ירום טיפלו בנושא מול עיריית חיפה, ואני שמח לבשר לכם כי החל מתאריך 1 יוני 2008 ניתן להגיש תכניות גם בחיפה, שיכללו מרפסות חופפות, על פי התקנה החדשה.  בחודש שעבר עדכנו אתכם כי שר הפנים חתם על תקנה חדשה בנושא, שעיקריה הם:"גזוזטרא ששטחה עד 14 מ"ר, לא תיחשב במניין השטח המותר לבנייה, בתנאי כי סך כל שטח הגזוזטרות בבניין לא יעלה על 12 מ"ר כפול מספר הדירות בבניין.
התקנה קובעת כי גג בלתי מקורה בקומה במבנה מדורג, או מרפסת בלתי מקורה בחצר, שאליהם יש גישה מדירה לא יחשבו כגזוזטרות לצורך תקנה זו". 
התקנה קובעת כי אם יש הוראה בתוכנית מפורטת לגבי גזוזטרות אזי יחייבו הוראות התוכנית ולא תקנות אלו. 
היות ובתחום העיר חיפה קיימת תב"ע ייחודית לנושא, הרי שהתקנות החדשות לא היו אמורות לחול על העיר חיפה.