חדרי השנאים לא יבנו בתוך בנייני מגורים

הישג להתאחדות הקבלנים : חדרי השנאים לא יבנו בתוך בנייני מגורים.

משמעות ההסכם: בכל תוכנית עתידית תמוקם תחנת ההשנאה בשטחים ציבוריים או פרטיים פתוחים הכלולים בתוכנית העתידית, לדוגמא תחנת השנאה תמוקם בסמוך לתחנת שאיבה למי שופכין,מתקני בזק  וכיוצ"ב, וכך תמנע פגיעה אפשרית בציבור.

הנני מתכבד להביא לידיעתכם כי נחתם הסכם בין התאחדות הקבלנים לבין חברת חשמל לפיו חדרי השנאים לא יבנו בתוך בנייני מגורים!לאחר כשנה וחצי של דיונים נחתם הסכם בין התאחדות הקבלנים ובין חברת החשמל הקובע כי בהתאם לדרישת התאחדות הקבלנים , חדרי השנאים לא ימוקמו יותר בתוך שטח הבניין אלא יוקצה להם מקום מיוחד בשטחים ציבוריים או פרטיים פתוחים המרוחקים ממבני המגורים. נוסח ההסכם בין התאחדות הקבלנים וחברת החשמל יועבר למנהל התכנון במשרד הפנים על מנת שההבנות שהושגו בו ייושמו בכל תכנון חדש ברשויות התכנון השונות המקומיות, המחוזיות והארצית.
את התאחדות הקבלנים ייצג בכל הדיונים מאיר ברקן המשמש כיו"ר ועדת תכנון ובנייה בהתאחדות הקבלנים וכנציג ההתאחדות בוועדות הכנסת השונות שדנו בנושא.
רקע :
מאיר ברקן מציין כי ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת שבראשה עמד ח"כ יורי שטרן ז"ל, ערכה מספר דיונים בנושא חדרי השנאים והמשרד להגנת הסביבה המליץ לתכנן ולהפעיל את קווי המתח ומתקני ההשנאה החדשים שלא בצמוד למבני מגורים. בעקבות פעילות זו הוקמו  שתי ועדות לבחינת הנושא. הראשונה, ועדת מומחים שנדרשה לנושא חדרי השנאים במבנים קיימים , והשנייה, וועדה משותפת להתאחדות הקבלנים וחברת החשמל שתגבש הצעה למיקום חדרי השנאים בבנייה עתידית.

בהתאחדות הקבלנים ביקשו להרחיק ככל האפשר את חדרי השנאים מבנייני המגורים. אך בחברת חשמל סרבו להוצאת חדרי השנאים מהבניינים גם בשל העלות הגבוהה וגם בשל העובדה שלחדרי השנאים בתוך הפרויקטים יש ערך כלכלי רב עבור חברת חשמל.