חלוקת מתנות לחיילים לאחר המלחמה


Active Imageמייד לאחר המלחמה נרתם הארגון והתאחדות הקבלנים לחלוקת מתנות לחיילים לוחמים במלחמה.
כל ארגוני הקבלנים בארץ תרמו מכספם, כאשר התאחדות הקבלנים תרמה אף היא ובחודש אוגוסט 2006 חילקנו למעלה מ- 1,000 חבילות לחיילים קרביים שלחמו בלבנון. החבילות כללו ערכות הלבשה תחתונה בשיתוף ובליווי האגודה למען החייל.
הרוח החיה, יוזמת המבצע והמוציאה לפועל הייתה הגב' טלי מחברת שכטמן.
כה לחי !!!


מייד לאחר המלחמה נרתם הארגון והתאחדות הקבלנים לחלוקת מתנות לחיילים לוחמים במלחמה.
כל ארגוני הקבלנים בארץ תרמו מכספם, כאשר התאחדות הקבלנים תרמה אף היא ובחודש אוגוסט 2006 חילקנו למעלה מ- 1,000 חבילות לחיילים קרביים שלחמו בלבנון. החבילות כללו ערכות הלבשה תחתונה בשיתוף ובליווי האגודה למען החייל.
הרוח החיה, יוזמת המבצע והמוציאה לפועל הייתה הגב' טלי מחברת שכטמן.
כה לחי !!!

Image